Föreläsning/Workshop

Nuläge till att uppnå Målbilden

Hur man tar företaget och medarbetarna dit man vill på snabbaste sättet

Syfte

Att identifiera företagets nuläge, vart man är på väg och hur man når målet på ett effektivt sätt, genom målbilder. Här jobbar vi med både företagets och medarbetarnas målbilder.

Att företaget och medarbetarna blir mer medvetna, effektivare, modigare och inspirerade till att hitta kreativa lösningar för att öka försäljningen och/eller vinsten.

Att få verksamheten mer effektiv och säljande.

Att arbeta tillsammans med många kreativa idéer och övningar, för att skapa bättre lönsamhet och en tydligare gemensam målbild i företaget. För att detta sedan ska bli verklighet stödjer vi er i processen att nå målbilden.

Innehåll

Hur

Nuläge i företaget

Målbild i företaget

Med tydliga verktyg kan man se var
företaget befinner sig just nu och
hur man tar sig dit man vill.

Rätta mentala förutsättningar och målbilder gör det lättare att nå sina mål som i sin tur ger fler kunder och affärer.

Gör

Här får ni stöttning i att komma igång med att kartlägga ert nuläge och
att jobba med förändringen för att nå målbilden.

Genomförande

Denna process består av två delar och det första är ”Hur”. Vi kartlägger nuläge och målbild genom föreläsningar/workshops under två halvdagar (4 timmar/träff). Detta moment består av teori, övningar och praktiska exempel från det egna företaget/organisationen. Här avslutar vi tillsammans med att på ett lättsamt sätt redovisa resultatet. Alla deltagare kommer efter detta få med sig en tydlig bild av företagets nuläge och målbilder, samt konkreta arbetspaket att jobba vidare med.

Dessa arbetspaket ska sedan implementeras i företaget och då kommer vi till del två och det är att ”Göra” detta man kommit fram till. 90 % av jobbigheten i en förändring är de första 10 % i en förändring. Så, för att förenkla genomförandet ger vi stöttning via konsultation, mentorskap, rådgivning och coachning.

I paketets grundutförande ingår 2 föreläsningar med workshops och två block med konsultation (2 x 4 timmar). Vid behov kan man köpa till fler block, ett block är på 4 timmar. Vi vänder oss till grupper upp till 20 deltagare.

Vi som genomför detta är två entreprenörer med dessa områden som specialiteter.

Stanley Ekelund, Smedia & Marie Algotsson Skogh, dinEffekt

Flyer Nuläge-Målbild föreläsning/Workshop